ASV LIDER Sp. z o.o.

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 19
52-204 Wrocław

 

REGON: 930930928, NIP: 899-17-06-419.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, 6. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowy Rejestr Sądowy nr: 0000007003.

Kapitał udziałowy: 750 000 zł

designed & powered by: cloudsofthouse.com